Inzichten in de oorsprong van auxinereacties in planten

Het plantensignaleringsmolecuul auxine is aanwezig in meerdere levensrijken. Sinds de ontdekking ervan is een eeuw onderzoek gericht geweest op de werking ervan als fytohormoon. In landplanten reguleert auxine de groei en ontwikkeling via transcriptionele en niet-transcriptionele programma’s. Sommige van de moleculaire mechanismen die aan deze reacties ten grondslag liggen, zijn goed begrepen, vooral bij Arabidopsis. Onlangs heeft de beschikbaarheid van genomische en transcriptomische gegevens van groene afstammingslijnen, samen met fylogenetische gevolgtrekkingen, de basis gelegd voor het reconstrueren van de evolutionaire geschiedenis van sommige componenten die betrokken zijn bij de auxinebiologie. In dit overzicht volgen we het evolutionaire traject waardoor auxine de ‘reus’ van de plantenbiologie kon worden door ons te concentreren op bryofyten en streptofytenalgen. We beschouwen de biosynthese, transport, fysiologische en moleculaire reacties van auxine, evenals bewijsmateriaal dat de rol van auxine als chemische boodschapper voor communicatie binnen ecosystemen ondersteunt. Ten slotte benadrukken we dat functionele validatie van voorspelde orthologen licht zal werpen op de geconserveerde eigenschappen van auxinebiologie onder streptofyten.

Bron: https://research.wur.nl/en/publications/the-birth-of-a-giant-evolutionary-insights-into-the-origin-of-aux

Gerelateerde berichten